004 .. .. .. ..
Conjunto de portapinzas
 

Collet Container A B C Wrench Collet set COD. SET Nº COD. EXTENSIÓN
002 05 14 004 99 25 02 04
ISO 30 & 40
305 165 85 004 99 04 09 09
004 99 04 02 06
6 - 8 - 10 - 12 - 16 004xx05xx04 02 000
002 05 14 004 99 25 04 06
ISO 50 
HSK 63; HSK 100
320 300 125 004 99 04 09 09
004 99 04 02 06
6 - 8 - 10 - 12 - 16 004xx05xx04 02 000
002 05 14 004 99 25 04 06
HSK 63
320 300 125 004 99 04 09 09
004 99 04 02 06
4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 004xx05xx04 03 000
002 05 14 004 99 25 02 04
ISO 30 & 40
305 165 85 004 99 04 09 09
004 99 04 02 06
6 - 8 - 10 - 12 - 16
reductors to M1 & M2
004xx05xx04 09 000
002 05 14 004 99 25 04 06
ISO 50
HSK 63; 100
320 300 125 004 99 04 09 09
004 99 04 02 06
6 - 8 - 10 - 12 - 16
reductors to M1 & M2
004xx05xx04 09 000
                  000
002 05 16 004 99 25 04 06
ISO 30; 40; 50
HSK 63; 100
320 300 125 004 99 04 09 11
004 99 04 02 06
6 - 8 - 10 - 12 - 16
20 - 25
004xx05xx06 02 000
002 05 16 004 99 25 04 06
ISO 30; 40; 50
HSK 63; 100
320 300 125 004 99 04 09 11
004 99 04 02 06
6 - 8 - 10 - 12 - 16 -20 - 25
reductors to M1,M2
& M3
004xx05xx06 02 000
Forma de pedido:
Cód. de portapinzas / Nº Set